Apartmani Vavalas nalaze se u novom delu Stavrosa, na udaljenosti oko 80 m od gradske peščane plaže, koja se pruža dužinom 10 km i spaja Stavros sa Asprovaltom. Od centra letovališta su udaljeni oko 200 m i nalaze se u blizini novoizgrađene crkve. Objekat Vavalas smešten je na približno 200 m od samog centra Stavrosa, gde se nalazi i poznato šetalište sa brojnim tavernama, kafićima i prodavnicama kože, krzna i suvenira. U blizini, tačnije na 100 m nalazi se i restoran Janis, gde gosti mogu da uživaju u najražličitijim lokalnim jelima. Glavna ulica je udaljena približno 200 m i u njoj se nalaze marketi, pekare i restorani.

Apartmani objekta Vavalas su po strukturi trokrevetni i četvorokrevetni i imaju ukupno 26 kreveta. Svaka smeštajna jedinica ima spavaći deo gde se nalaze jedan francuski i ležaj za jednu osobu. Sadrže opremeljen kuhinjski deo sa svim neophodnim inventarom (mini-električni šporet bez rerne, posuđe, pribor za jelo, frižider…), TV set, kupatilo i terasu sa garniturom za sedenje sa koje se pogled pruža na ulicu ispred objekta. Takođe, svaki od apartmana opremljen je  klima uređajem,  čije korišćenje nije uračunato u cenu aranžmana već  se doplaćuje na licu mesta. Posteljina u apartmanima menja se na svakih 5 dana.

Apartmani su okruženi prelepim dvorištem sa urednim travnjakom i cvećem što ovaj objekat čini pogodnim za smeštaj porodica sa decom. U dvorištu se takođe nalazi i garnitura za sedenje kao i spoljni tuš.

Objekat ne poseduje parking ali za goste koji dolaze sopstvenim prevozom postoji mogućnost parkiranja na parkingu pored objekta Vavalas.

U blizini smeštaja nalaze se i pekara, supermarket i pansionski restoran, a na samoj plaži ima dosta barova i kafića u kojima se mogu iznajmiti ležaljke i suncobrani. Nedaleko od apartmana nalazi se i ribarnica gde u svakom trenutku možete nabaviti svežu ribu.

Odlična lokacija, sadržaj i divni domaćini čine da ovaj objekat dugi niz godina bude jedan od najtraženijih objekata u našoj ponudi.

 

 

1. ARANŢMAN OBUHVATA:
 Smeštaj u odabranim apartmanima na bazi najma za 10 noćenja/11 dana.
 Prevoz turistiĉkim autobusom (klima, DVD, TV, WC).
 Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja za vreme boravka na navedenoj destinaciji.
 Usluge pratioca grupe na navedenoj relaciji.
 Troškove organizacije aranžmana.
2. ARANŢMAN NE OBUHVATA:
 Trošak povratne peronske karte za polaske iz Beograda.
 MeĊunarodno zdravstveno osiguranje za navedeni period a shodno cenovniku izabranog osiguranja.
 Boravišnu taksu u Republici Grĉkoj.
 Fakultativne izlete
 Individualne troškove.

3. POPUSTI:
 Deca od 2-12 godina ostvaruju popust 50% ukoliko dele ležaj i 30% ako koriste ležaj.
 Deca do 2 godine ne plaćaju smeštaj.
 Deca do 12 godina ostvaruju popust od 30% na autobuski prevoz.
 Deca od 2 -12 godina ostvaruju popust od 30% na smene sa zvezdicom.
 Za putnike koji zapocinju aranžman od Pojata do Vranja cena paket aranžmana se umanjuje za 10 Eur.
 Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 20 Eur.
4. DOPLATE:
 Za 1/1 STD doplata iznosi 70% od cene paket aranžmana u 1/2 STD.
 Klima ureĊaj se plaća po apartmanu i iznosi 3-5 Eur dnevno.
 Izbor sedišta u autobusu doplaćuje se 10 Eur po osobi.
 Sve promene po izdatoj Prijavi za putovanje naplaćuju se 10 Eur po Prijavi.
 Povratna peronska karta za polaske iz Beograda naplaćuje se 120,00 Rsd po osobi.
 Boravisna taksa se placa na licu mesta vlasnicima objekata za apartmanski smestaj 0,5 Eur po apartmanu, a za Hotel Atoniko
boravisna taksa iznosi 1,5 Eur po apartmanu.
5. SMEŠTAJ:
U apartmanima I kategorije koji se nalaze u neposrednoj blizini plaže i centra Stavrosa .
Aranžman u apartmanima obuhvata smeštaj od 10 noći/13 dana u dvokrevetnim-šestokrevetnim apartmanima na bazi najma.
Dvokrevetni-ĉetvorokrevetni apartmani-tip studio (STD) u jednoj celini poseduju spavaću sobu sa odreĊenim brojem
ležajeva, kupatilo, terasu i kuhinju sa svim neophodnim inventarom. Ĉetvorokrevetni-šestokrevetni apartmani (APT) u
jednoj celini poseduju spavaću sobu sa kuhinjom i jednu odvojenu spavaću sobu, kupatilo i terasu dok ĉetvorokrevetnišestokrevetni
apartmani duplex (APD) poseduju dve odvojene spavaće sobe i zasebnu kuhinju sa neophodnim inventarom
kao i kupatilo i terasu.
Ĉistoću i higijenu, tokom boravka, održavaju sami korisnici. Posteljina, ćebad i kuhinjski inventar su sastavni deo inventara dok
peškire, sapun, toalet papir i druga sredstva za higijenu obezbeĊuju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana, korisnici su
dužni da izbace smeće iz apartmana, oĉiste kuhinju i kuhinjski inventar.
Smeštaj u apartmane prvog dana boravka je od 16:00h a napuštanje apartmana poslednjeg dana boravka je do 09:00h.
6. AUTOBUSKI PREVOZ:
Turistiĉkim autobusom (klima, DVD, TV, WC) sa polaskom dan ranije od navedenih smena iz Beograda, sa autobuske stanice
BAS, peron broj 37 i 38 u 19:00 ĉasova i povratkom iz Stavrosa ispred sportskih terena u 19:00 ĉasova po lokalnom vremenu
poslednjeg dana navedenog datuma u tabeli. Napomena: Vreme povratka autobusa sa destinacije podložno je promenama. O
taĉnom vremenu polaska autobusa neophodno je informisati se na dan povratka kod predstavnika agencije na datoj destinaciji.
 Cena povratne karte iz Beograda po osobi iznosi 60 Eur.
 Cena povratne karte za putnike koji putovanje zapocinju od Pojata do Vranja je 50 Eur.
U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih droga kao i upotreba WC-a. U sluĉaju nepoštovanja ovih
odredbi pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku. Sva sedišta su numerisana i agencija pravi raspored sedenja. Putnik će
prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli agencija izuzev ako je putnik unapred platio izbor sedišta. Sva deca moraju imati svoje
sedište . Moguća prikljuĉenja i izlasci putnika su iskljuĉivo na datim stanicama u programu putovanja. Agencija odreĊuje mesta za
pauze i njihovu dužinu. U cenu karte je uraĉunata jedna putna torba do 20 kg, svaka naredna se doplaćuje 5 Eur. Upozoravaju se
putnici da je u Grĉku zabranjeno unošenje hrane i da im ista na granici može biti oduzeta uz naplatu kazne.
Napomena: Putnici se dovoze do smestajnog objekta, a gde to nije moguce dovoze se u neposrednu blizinu objekta maksimalne
udaljenosti do 300 m.
7. IZLETI:
Agencija organizuje fakultativne izlete koji se dogovaraju i plaćaju na licu mesta kod predstavnika agencije.
8. OSIGURANJE:
Za sve putnike agencija je obezbedila putno zdravstveno osiguranje tokom trajanja aranžmana u saradnji sa ovlašćenim
osiguravajućim društvom.
9. PLAĆANJE:
Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na sledeći naĉin:
 Gotovinski, 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre poĉetka aranžmana.
 Odloženo ĉekovima graĊana, 30% prilikom rezervacije, ostatak deponovanjem ĉekova u jednakim meseĉnim ratama do
20.12.2019. godine bez uvećanja na ostatak duga. Mesto i datum na ĉekovima ispisati grafitnom olovkom.
 Odloženo administrativnom zabranom shodno Ugovoru sa Privrednim društvom i PIO fondom, akontacija 30% prilikom
rezervacije, ostatak do 20.12.2019.godine shodno izdatoj fakturi u jednakim meseĉnim ratama, bez uvećanja na ostatak
duga.

10. PROGRAM PUTOVANJA:
 1.dan : Polazak iz Beograda sa autobuske stanice BAS, peron broj 37 i 38 u 19:00 h dan ranije od datuma navedenih u
tabelama smeštaja. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.
 2-11. dan: Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim ĉasovima, smeštaj u apartmane do 16:00 h. Boravak u objektu na
bazi izabrane usluge.
 12 dan: Napuštanje objekta do 09:00 h, slobodno vreme. Polazak za Beograd ispred sportskih terena u Stavrosu u 19:00 h
po lokalnom vremenu poslednjeg dana navedenog datuma u tabeli. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.
Napomena: Vreme povratka autobusa sa destinacije podložno je promenama. O taĉnom vremenu polaska autobusa
neophodno je informisati se na dan povratka kod predstavnika agencije na datoj destinaciji.
 13 dan: Dolazak u Beograd u jutarnjim ĉasovima.
11. OPŠTI USLOVI:
 Putna dokumenta –Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se iskljuĉivo na državljane Republike Srbije.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike, državljane drugih država, na uslove koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu. Službenik agencije organizatora nije
ovlašćen da utvrĊuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata već o tome vode raĉuna sami putnici. Maloletni putnici
prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dužni su da podignu
Voucher u agenciji 7 dana pre poĉetka arnžmana.
 Predstavnik agencije- Predstavnik je obavezan da doĉeka i isprati putnike, održi info sastanak prvog dana boravka i obilazi
goste prema rasporedu koji je vidno istaknut na oglasnoj tabli u svakom objektu .
 Usmene ili bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja i Prijavi
za putovanje ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 Aranžman je raĊen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa
putovanja kao i otkaza aranžmana usled nepredviĊenih objektivnih okolnosti usled ĉega je obavezan obavestiti putnike
minimum 5 dana pre poĉetka aranžmana.
Mole se putnici da se pre zakljuĉenja Ugovora o putovanju upoznaju sa Opštim uslovima i programom putovanja organizatora turistiĉke
agencije Monix d.o.o. Beograd, licenca OTP br.60/2013.
Cenovnik: Br.1. od 24.10.2018. Grĉka – Stavros 1/2/3/4 (Leto 2019.godine, Aranţman od 10 noćenja)

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja Monix d.o.o Beograd

Ovlašćeni subagent TA Acapulco Niš PIB105243088

Račun organizatora 160-159955-70