Legenda: St. – Studio (spavaća soba u čijem sastavu je kuhinja, kupatilo i terasa); S.P. – spušteno prizemlje; App – apartman (apartman
sa jednom spavaćom sobom i odvojenim kuhinjskim delom u čijem sastavu je kupatilo i terasa); NA – najam; Dpl (2spavaće
sobe+kuhinja)
Aranžman obuhvata:
 najam studija / apartmana na bazi 10 noćenja,
 usluge predstavnika agencije,
 korišćenje klima uređaja tokom boravka osim Vile Cristal Magic (doplaćuje se za maj, jun i septembar),
 troškove organizacije.
Aranžman ne obuhvata:
 autobuski prevoz,
 zdravstveno osiguranje (podložno promeni): za osobe do 18 godina 1041,00 dinar, od 19 do 70 godina 1.561,00 dinar, i od 71 do
86 godina 3121,00 dinar
 boravišnu taksu (plaćanje na licu mesta): 0,5 eura dnevno po studiu/apartmanu
 Korišćenje klima uređaja u Vili Crystal Magic za maj, jun i septembar 5 eura dnevno
Program putovanja:
1. dan – Polazak autobusa u 18:00h (podložno promeni) sa BAS-ove autobuske stanice. Noćna vožnja.
2. dan – Dolazak u Polihrono/Pefkohori/Hanioti u prepodnevnim časovima. Smeštaj u studia/apartmane posle 14,00h.
2. – 11.dan: Boravak u izabranim studiima/apartmanima.
12. dan – Polazak za Beograd u popodnevnim časovima (po lokalnom vremenu).
13. dan – Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.
Prevoz: Polazak je dan ranije u odnosu na termine iz tabele, povratak iz letovališta je poslednjeg dana boravka.
Cena povratne karte: 80€ iz Subotice, 70 € iz Zrenjanina i Novog Sada, 55 € iz Beograda, 45 € iz Niša.
Cena karte u jednom pravcu: 55€ iz Subotice, 50 € iz Zrenjanina i Novog Sada, 35 € iz Beograda, 30 € iz Niša.
Popusti: Deca do 12 god. ostvaruju popust od 15 € i imaju svoje sedište, osim kada koriste prevoz u jednom pravcu kada ostvaruju popus t
od 5 €; deca do 2 god. besplatno ukoliko ne koriste sedište.
Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke INTESA na dan plaćanja.
MOGUĆI NAĈINI PLAĆANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 15 dana pre polaska na put;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostali iznos u jednakim mesečnim ratama čekovima građana do 20.12.2019 godine;
3) platnim karticama (VISA, AMERICAN EXPRESS, DINA, MASTER, MAESTRO);
4) administrativnom zabranom 30% prilikom rezervacije uz uvećanje za ostatak iznosa od 1,5% na mesečnom nivou. Korisnik usluga je
dužan da u roku od dva radna dana nakon uplate akontacije dostavi Organizatoru Rešenje o administrativnoj zabrani (formular izdaje
Organizator), overen i potpisan od strane Poslodavca (organizator zadržava pravo odabira pravnih lica sa kojima će sklopiti ugovor o
zabrani);
5) kreditom banke;
6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora agencije Plana Tours, licenca OTP broj 506/2010 od 04.03.2010.
NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena,
izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije
usmene informacije o programu putovanja.
Potvrda o garanciji putovanja: Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj
insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o
garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. godine, Akcionarskog društva za
osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd,
+381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.
Cenovnik br.1 od 19.11.2018.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-29471-42