Opis

Obiđite neke od najlepših gradova romantične Toskane. Doživite remek dela Mikelanđela, Leonarda, Donatela, Makijavelija u Firenci, čuveni centralni trg gde se održava „palio“- trka konja u Sijeni, poznate tornjeve u San Điminjanu, Krivi toranj u Pizi

VIVA OBILASCI:  Bolonja – Firenca – Sijena – San Điminjano – Luka – Piza 

Opis smeštaja:

Smeštaj je u Montekatiniju u hotelu u rangu 3*. Hoteli iz ove ponude imaju  restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze se blizu centra banje Montekatini.  Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :

Hotel Brasile 3*www.hotelbrasile.net
Hotel je udaljen nekoliko minuta hoda od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Terme Prestige 3* www.hoteltermeprestige.com
Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak – kontinentalni švedski sto.


Hotel Augustus 3* www.augustus-hotels.it
Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak – kontinentalni švedski sto.

Hotel Montebello 3* www.hotelmontebello.it
Moderno opremljen hotel je udaljen oko nekoliko minuta od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak – kontinentalni švedski sto.

 C E N A:
Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci
Opis Termin putovanja Hotel Ukupna cena po osobi

Leto 13.06 – 18.06.2019 Hotel 3*
SPECIJALNA PONUDA
119 €
129 €
Leto 15.08 – 20.08.2019 Hotel 3*
SPECIJALNA PONUDA
119 €
129 €
Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŢMANA OBUHVATA:

prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio
opremom)
 smeštaj u Montekatiniju (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu 3* u 1/2 i 1/2 +1 sobama
 obilaske prema programu (Bolonja)
 troškove organizacije i vođenja aranžmana
 usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŢMANA NE OBUHVATA:
 međunarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 6 €
(osobe od 18 – 69,99 god.), 3 € (deca od 0– 17,99 god.), 9 € (osobe od 70 – 83,99 god.)
 Osiguranje od otkaza ili prekida turistickog putovanja. Placa se u iznosu od 2% od ukupne cene aranzmana. Potrebne
informacije mogu se dobiti u svim poslovnicama, ili putem telefona.

PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK
POSEDUJE OBE VRSTE OSIGURANJA
 Obaveznu gradsku komunalnu taksu u Montekatiniju: za hotele sa 3* – 1 euro dnevno, a za hotele sa 4* – 1,40 eura
dnevno i plaća se na recepciji hotela;
 peronsku kartu (stanični vaučer) za ulazak na perone Beogradske autobuske stanice (BAS)
3 | Viva sezona 2019. godine I Toskana autobus 6 dana
NAPOMENA: Svi autobuski polasci u organizaciji Turističke agencije VIVA TRAVEL odvijaju se sa
glavne autobuske stanice u Beogradu ( BAS-a). Za ulazak na perone odakle polaze autobusi neophodno je
imati peronsku kartu (stanični vaučer). Peronsku kartu (stanični vaučer) moguće je kupiti u turističkoj
agenciji po ceni od 50,00 dinara po osobi (deca od 0-2 godine ne plaćaju stanični vaučer) ili direktno na
šalterima BAS-a po ceni od 180,00 dinara po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podloţne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30
putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
 Sijena i San Điminjano – 30 € odrasli / 20 € deca
 Piza i Luka – 20 € odrasli / 10 € deca
 Firenca – 25 € odrasli / 15 € deca
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
 Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od
troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od
slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani
od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta
snosi ino-partner.
DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana
POPUSTI:
 deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)
 deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)
 treća odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%
SOPSTVENI PREVOZ:
 NE POSTOJI MOGUĆNOST UMANJENJA CENE ZA SOPSTVENI PREVOZ
 pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
OPIS I LOKACIJA HOTELA:.
Smeštaj je u Montekatiniju u hotelu u rangu 3*. Hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba ima tuš/WC i nalaze se
blizu centra banje Montekatini. Smeštaj je u nekom od navedenih hotela do popune mesta :
Hotel Brasile 3* www.hotelbrasile.net
Hotel je udaljen nekoliko minuta hoda od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka
soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.
Hotel Terme Prestige 3* www.hoteltermeprestige.com
Hotel je u neposrednoj blizini centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima
tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.
Hotel Augustus 3* www.augustus-hotels.it
Hotel je udaljen nekoliko minuta od centra Montekatinija. Hotel ima restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručakkontinentalni
švedski sto.
Hotel Montebello 3* www.hotelmontebello.it
Moderno opremljen hotel je udaljen oko nekoliko minuta od centra Montekatinija i blizu je SPA centra banje. Hotel ima
restoran, bar, svaka soba ima tuš/WC. Doručak- kontinentalni švedski sto.
POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranţmana):
GRAD MESTO POLASKA CENA POVRATNOG TRANSFERA
SUBOTICA parking kod radniĉkog univerziteta 25 eur
NOVI SAD parking kod ţelezniĉke stanice 15 eur
4 | Viva sezona 2019. godine I Toskana autobus 6 dana
 OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama,
restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do graniĉnog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom).
NAĈINI PLAĆANJA ARANŢMANA:
1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mesečnim ratama čekovima građana najkasnije do:
Za polaske od 01.04. do 01.06.2019……….…………….…….15.08.2019.
Za polaske od 01.06. do 01.10.2019……….…………….…….15.12.2019.
Za polaske od 01.10.2019. do 01.02.2020……………….…….15.04.2020.
3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji
Viva.
5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mesečnih rata BEZ KAMATE – ovaj način plaćanja važi samo za
korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turističkoj agenciji Viva.
6. potrošački krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put
7. krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put
NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana
boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i
standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji
ili na web-stranici www.vivatravel.rs
 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata,
organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena
internacionalna kuhinja
 U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti
smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine tako da je zbog pomoćnog ležaja, trećoj
odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti
nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)
 Jačina signala Wi-Fi internet konekcije zavisi od kvaliteta signala koji pruža lokalni provajder kojeg je vlasnik hotela odabrao i od
trenutnog broja korisnika na mreži. Organizator putovanja ne može da utiče i nije odgovoran za kvalitet Wi-Fi konekcije.
OPŠTE NAPOMENE:
 Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim
stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 Svaki komad prtljaga mora biti obeleţen Viva obeleţivaĉima sa upisanim podacima putnika (ime i prezime, broj telefona)
 Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana
sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u
Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične
vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo
mogućnost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe računa i povraćaja poreza iz Evropske
Unije (TAX FREE).
5 | Viva sezona 2019. godine I Toskana autobus 6 dana
Molimo Vas da paţljivo proĉitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja
organizatora putovanja. Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika
organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo
korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u
zakonom predviđenim slučajevima
Cenovnik za Toskanu (Sezona 2019.godine) br.6 od 13.05.2019

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088