Solun

Solun – Cosmos – Ranoramsko razgledanje grada – Šetnja centrom – Zejtinlik

Grčka
 • Destinacija  Grčka
 • Polazak  Mogućnost polaska iz Niša, mogućnost polaska iz Beograda
 • Vreme polaska  Polazak je u kasnim večernjim satima
 • Povratak  U kasnim večernjim satima petog dana
 • Uključeno
   Autobuski prevoz
   Noćenje sa doručkom
   Razgledanja po programu
   Turistički vodič
1. DAN – NEDELJA, 29.12.2019.

Polazak iz Niša u pet do dvanaest – pet minuta pre ponoći sa dogovorenog mesta Tempo. Vožnja putem prema Preševu, kompletiranje grupe duž puta. Noćna vožnja sa pauzama radi graničnih formalnosti i odmora…

2. DAN – PONEDELJAK, 30.12.2019.

Dolazak u Solun. Odlazak u tržni centar Cosmos Mediterraneo, a zatim panoramsko razgledanje grada: crkva Rotonda, Galerijusov slavoluk, Bela kula, trg Aristoteli, ulice Cimiski i Egnatia. Smeštaj u odabranom hotelu. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Napomena: u nedelju, 30.12.2019. prodavnice će raditi po redovnom radnom vremenu. Noćenje.

3. DAN – UTORAK, 31.12.2019.

Doručak. Okupljanje na dogovorenom mestu i odlazak na pešačko razgledanje centralnog gradskog jezgra sa vodičem (trajanje razgledanja oko 2h). Nakon razgledanja slobodno vreme. Noćenje.

4. DAN – SREDA, 01.01.2020.

Doručak. Fakultativni izlet za Meteore: Razgledanje kamenih kula i priča o njihovom nastanku i manastirima koji su sagrađeni na vrhovima. Poseta jednom od manastira. Pauza u Kalambaki. Povratak u Solun. Slobodno vreme. Noćenje.

5. DAN – ČETVRTAK, 02.01.2020.

Doručak. Napuštanje soba. Slobodno prepodne. U dogovoreno vreme zajednički odlazak na Zejtinlik i poseta Srpskom vojničkom groblju. Nakon posete, polazak za Srbiju. Vožnja preko Evzonija sa uspunim zadržavanjima radi pauze i graničnih formalnosti. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA

CENA ARANŽMANA

HOTEL 1/2 FIRST MINUTE 1/2 REDOVNA CENA 1/3 FIRST MINUTE 1/3 REDOVNA CENA
Hotel Kinissi Palace **** 139 159 129 149
Hotel Egnatia *** RASPRODATO 139 RASPRODATO 129
Hotel Aegon *** 119 139 109 129

Cene su izražene po osobi u odabranom hotelu/sobi

 • Doplata za jednokrevetnu sobu: 70% od ukupne cene aranžmana
 • Popusti za decu : deca do 4 god. plaćaju samo prevoz 3.500,00 rsd.
 • Od 4 – 6 god. 50%  od cene aranžmana na zajedničkom ležaju.
 • Umanjenje za sopstveni prevoz: 20 eura
 • Doplata za polazak iz  Beograda 20 eura.
 • U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA, ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD
U cenu aranžmana je uračunato:
 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji,
 • Smeštaj u odabranom hotelu na bazi 3 noćenja sa doručkom,
 • Usluge vodiča tokom putovanja, panoramsko razgldanje grada i pešačka tura,
 • Agencijski troškovi.
U cenu aranžmana nije uračunato:
 • Putno zdravstveno osiguranje, prema cenovniku SAVA osiguranja,
 • Fakultativni izlet za Meteore
 • Individualni troškovi I ulaznice za lokalitete
Način plaćanja:
 • Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti aranžmana, po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • 30% prilikom rezervacije, ostatak do polaska.
 • Mogućnost plaćanja platnim i kreditnim karticama.
 • Plaćanje čekovima: 40% prilikom uplate aranžmana, ostatak na jednake mesečne rate do 15.03.2020.
 • Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja t.a. Nitravel Niš
 • Organizator putovanja NITRAVEL d.o.o. Niš; Licenca 087/2010; MB 17468898; RBr u Registru programa 30/19
 • Obrenovićeva 46, TPC Kalča , lok.D73, Niš Tel.018/511-002, 060/7511-002, 060/7511-005
 • U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima garanciju putovanja u visini 300.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0009/2019 od 24.01.2019 zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300061340 od 24.01.2019 Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

 • Organizator putovanja NITRAVEL d.o.o. Niš; Licenca 087/2010; MB 17468898; RBr u Registru programa 30/19
 • Račun organizatora  160-160960-62