1. Maj –Severna Grčka
29.04./ 03.05.2019.
(Tri noćenja sa polupansionom)

 

1.DAN (29.04.2019.)- BEOGRAD
Polazak u večernjim časovima. Vožnja kroz Srbiju i Makedoniju, uz kraća usputna zadržavanja zbog obavljanja graničnih formalnosti.

2. DAN (30.04.2019.)- OLIMPIC BEACH
Dolazak u Olimpic Beach. Smeštaj u Complex Banbus. Slobodno vreme za individualne
aktivnosti. Večera. Noćenje.

3.DAN (01.05.2019.)- OLIMPIC BEACH – SOLUN
Doručak. Polazak u Solun . Odlazak do Zejtinlika-groblja srpskih vojnika iz I svetskog rata. Zatim odlazak na organizovano panoramsko razgledanje grada: obilazak Bele kule, crkve Svetog Dimitrija, Galerijusovog slavoluka, Rotonde, statue Aleksandra Velikog. Slobodno vreme za individualna razgledanja ili šoping. U popodnevnim časovima povratak ka Olimpic Beachu. Večera. Noćenje.

4.DAN (02.05.2019.)- OLIMPIC BEACH – METEORI
Doručak. Fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Meteora. Vožnja kroz klanac Tempi i poseta crkvi Svete Petke. Nastavak puta do Kalambake i obilazak radionice ikona. Potom nastavak do manastira Veliki Meteori. Jedan od šest, a ujedno i najveći manastir Meteora, građen je sredinom četrnaestog veka, a kao jedan od dvojice osnivača pominje se Jovan Uroš Nemanjić, odnosno monah Joasaf. Obilazak manastirskog kompleksa i slobodno vreme. U popodnevnim časovima Povratak ka Olypmic Beach. Večera. Noćenje.

5.DAN (03.05.2019.)- OLIMPIC BEACH – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje Olimpic Beacha. Polazak ka Srbiji. Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA: 7.200,00 din /po osobi

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
Prevoz autobusom visoke turističke klase (full oprema, klima, TV, video, DVD, mikrofon)
Smeštaj u Olympic Beach na bazi tri noćenja sa polupansionom u Complexu hotela Banbus, u 1/2, 1/3,1/4- krevetnim sobama i studio-apartmanima
Poseta i obilazak Soluna
Usluge turističkog vodiča tokom celog trajanja putovanja
Troškovi organizacije putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Fakultativni izlet do Meteora sa posetom Velikim Meteorima–cena 25 eur za odrasle, 20 eur za decu do 10 godina ( u cenu je uključena ulaznica za manastir Veliki Meteori)
Inostrano putno zdravstveno osiguranje
Nepomenute usluge i individualne troškove
Boravišna taksa u hotelima kategorizacije 3* iznosiće 1,50 eur po sobi/dnevno.

 

NAPOMENA: * Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa, minimum prijavljenih putnika za realizaciju fakultativnih izleta je 35 putnika.

 

POPUSTI I DOPLATE:
Doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana

 

NAČINI PLAĆANJA: Aranžman plativ isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu AIK BANK na dan uplate
Gotovinski: 40% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
Putem kreditnih kartica (VISA, VISA ELECTRON, DINA CARD)
Odloženo plaćanje: avans u iznosu od 40% prilikom rezervacije, a ostatak u dve jednake mesečne rate čekovima građana datumiranima 15-tog u mesecu uz obezbeđenje plaćanja (deponovanje minimum 10 dana pre početka aranžmana)

 

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja, autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju I kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta , ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska Aranžman je rađen na bazi minimum 40 putnika
Organizator putovanja TA”Banbus”
Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-153423-84