PRAG
PRAG – GRAD STOTINU TORNJEVA (iako ih ima 550). Najvedi i glavni grad Češke Republike, sa oko 1,2 miliona stanovnika. Nalazi se na reci
Vltavi ,najvedoj reci u Češkoj, koja razdvaja Prag na 4 dela ( Stari Grad, Novi grad, Hradčani, Mala Strana). Osnovan je u 9.veku dolaskom
Slovena u Češku. Prag predstavlja jedinstven kompleks kulturnih spomenika ,s jedne strane Karlovog mosta na reci Vltavi, a sa druge strane
Stari Grad, galerija svih umetničkih stilova. Od 1992 godine centar Praga je proglašen svetskom kulturnom baštinom i pod zaštitom je
UNESCO-a!
Program putovanja:
1. Dan: BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 19:00 h sa BAS – ove autobuske stanice. Nodna vožnja kroz Mađarsku, Slovačku i Češku uz krade pauze radi odmora.
2. Dan: PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: Obilazak Hradčanskog trga na kome se nalaze
prelepe palate Swarcenberg, Toskanska, Martinicki, nadbiskupska, stub kuge. Poseta praškog dvorca (rezidencije češkog predsednika),
katedrale sv.Vida. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv.Đorđa, Lobkovič palate, crne kule. Panorama na Prag iz bašte na
valeh. Prelepa valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, certovka,
kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa čuvenim astronomskim i astrološkim satom Orloj.
Zatim Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Nodenje.
3. Dan: PRAG – KARLOVE VARI – PRAG
Doručak. Fakultativno: Odlazak na izlet u Karlove Vari – jednu od najlepših banja Evrope. Povratak u Prag. DOČEK NOVE 2020. GODINE ili
fakultativni odlazak u diskoteku. Nodenje.
4. Dan: PRAG – DREZDEN – PRAG
Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Drezden. Drezden je četvrta po veličini urbana regija u
Nemačkoj, posle Berlina, Hamburga i Kelna. Zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazivan je i Firencom na Elbi. Grad ima mnogo baroknih
zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger(u kojoj je 5 muzeja), Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (danas državni muzej u
okviru koga je i Zeleni trezor), palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most). Povratak u Prag u
večernjim časovima. Fakultativno: Odlazak u pivnicu. Nodenje.
5.Dan: PRAG
Doručak. Fakultativno: Vožnja brodom po Vltavi. Polazak za Beograd u večernjim časovima. Nodna vožnja uz krade pauze radi odmora.
6. Dan: BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

TERMINI PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI SPECIJALNA CENA
29.12 – 03.01.2020. ★★★ 189 € 169€

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara.

*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;
KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15 €; VELIKA PLANA (RESTORAN EVROPA –AUTO PUT) – DOPLATA 10 €.
U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive

POPUSTI I DOPLATE:
• deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15 €,
• treda odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5%,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 20 € (sobe na upit)
• doplata za 1/1 sobu 80 €.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz turističkim autobusom na datoj relaciji (AC, TV, dvd),
• smeštaj u Pragu u hotelu sa 3* na bazi 3 nodenja sa doručkom (švedski sto),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge lokalnog vodiča,
• usluge pratioca grupe tokom putovanja,
• agencijske usluge.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi (plada se u agenciji)
• individualne troškove,
• međunarodno zdravstveno osiguranje ( za osobe do 19 godina 721,00 dinar, od 19 do 70 godina 1080,00 dinara i od 71 do 86 godina
2162,00 dinara),
• fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (deca 2-12 godina ostvaruju popust):
• Karlove Vari – 25 € odrasli/ 15 € deca,
• Pivnica (večera i jedno pivo) – 20 € odrasli/ 15 € deca,
• Poseta Drezdenu – 30 € odrasli/ 20 € deca,
• Vožnja brodom po Vltavi – 10 € odrasli/ 8 € deca
• Doček Nove Godine u diskoteci – 30 €

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.
Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sličnom:
Hotel Astra 3* – nalazi se na 5 minuta hoda od metro stanice Skalka kao i tramvajske stanice. Do centra grada stize se za 15-ak minuta vožnje.
Svaka soba poseduje SAT TV, telefon i kupatilo, fen, internet. Više informacija o hotelu na: http://www.hotelastra.cz/

MOGUDI NAČINI PLADANJA:
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.04.2020. godine.
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka,
4) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5) Kreditnim karticama ALPHA BANKE (ALPHA PREMIUM kreditne kartice) na 12 mesečnih rata bez kamate,
6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Minimum za realizaciju putovanja je 40 putnika.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa
ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o
programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za
slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora
putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od
25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od 28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod
Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu
ili na e-mail: [email protected]
Cenovnik br. 1 od 08.10.2019.
Poslovnica

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-24971-42