PARALIJA – HOTEL EXARHOS:  Luksuzno opremljena vila, udaljena dva minuta hoda od plaže. Apartmani su tipa studio sa terasom i kupatilom. Dvokrevetni sa francuskim ležajem, trokrevetni sa standardnim i francuskim (140cm), četvorokrevetni sa dva standardna i jednim francuskim ležajem. U sobi je garderober, noćni stočić, TV, klima, sef, opremljena kuhinja, pribor za održavanje apartmana. Kupatilo – tus. Vrata terase imaju dodatak sa mrežom za zaštitu od komaraca. Kuća ima recepciju, lift, a u dvorištu prostor za druženje. Napomena: upotreba klime se plaća 5 eur dnevno na licu mesta

Polazak:

Br.noći:

 

Termin:

21.05. 30.05. 09.06. 19.06. 29.06. 09.07. 19.07. 29.07. 08.08. 18.08. 28.08. 07.09. 17.09.
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
22.05.

31.05.

31.05.

10.06.

10.06.

20.06.

20.06.

30.06.

30.06.

10.07.

10.07.

20.07.

20.07.

30.07.

30.07.

10.08.

09.08.

19.18.

19.08.

29.08.

29.08.

08.09.

08.09.

18.09.

18.09.

28.09.

Std 1/2 80 110 150 200 210 230 230 230 230 210 175 120 100
PStd 1/3 75 90 130 165 175 185 185 185 185 160 130 110 90
Std 1/4 70 80 120 130 140 150 150 150 150 140 120 100 80
Polazak:

Br.noći:

 

Termin:

25.05. 03.06. 13.06. 23.06. 03.07. 13.07. 23.07. 02.08. 12.08. 22.08. 01.09. 11.09. 21.09.
9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
26.05.

04.06.

04.06.

14.06.

14.06.

24.06.

24.06.

04.07.

04.07.

14.07.

14.07

24.07.

24.07.

03.08.

03.08.

13.08.

13.08.

23.08.

23.08.

02.09.

02.09.

12.09.

12.09.

22.09.

22.09.

02.10.

Std 1/2 90 120 160 200 210 230 230 230 230 210 175 120 100
Std 1/3 80 100 135 165 175 185 185 185 185 160 130 110 90
Std 1/4 70 90 120 130 140 150 150 150 150 140 120 100 80

U CENU JE URAČUNATO:
Najam studia za smenu iz tabele po osobi + prevoz na datoj relaciji po osobi za 9 noći / 10 dana odnosno 10 noći / 11 dana

U CENU NIJE URAČUNATO:
*Obavezno putno zdravstveno osiguranje: EUR 1 dnevno po osobi (za decu do 18 godina EUR 0,50; za osobe preko
70 g.-EUR 2)
* Korišćenje A/C – EUR 5 dnevno – plaća se direktno u objektu
* Boravišna taksa (0,5 eur po danu,po smeštajnoj jedinici) koja se plaća na licu mesta
* Individualni troškovi putnika koji nisu programom predviđeni

PROGRAM PUTOVANJA:
1 dan: Polazak u večernjim satima
2dan: Dolazak u Paraliju, SMEŠTAJ U STUDIA PO OBJAVLJENOM RASPOREDU,POSLE 14 ČASOVA
2 – 10/11dan: Boravak u letovalištu
11/12/dan: Napuštanje studia do 8h ujutru. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima ili po satnici utvrđenoj u
ranim jutarnjim satima,na dan polaska grupe,a koja će biti saopštena od strane predstavnika agencije ili
okačena na oglasnoj tabli u objektu

DOPLATE I POPUSTI:
Dete koje koristi sopstveni ležaj plaća 100%
Dete 0-2 godine u pratnji dve odrasle osobe–GRATIS (nema sedište u autobusu)
Dete od 2-10 godina koje deli ležaj sa odraslom osobom plaća samo prevoz – 50 EUR
2 dece od 2 – 10 godina koja koriste zajednički ležaj: 1 dete plaća 100% a drugo samo cenu dečje
povratne karte
Doplata za jednokrevetnu sobu je 80% i putnik koristi jedno sedište u autobusu
Prevoz bez korišćenja aranžmana: Povratna karta 60 EUR za odrasle a 50EUR za decu.Cena karte u
jednom pravcu 40 EURza odrasle a 30 EUR za decu

Kod spajanja dve smene cena se umanjuje 20 EUR po plativom ležaju sem za smene označene* i
putnik koristi jedno sedište u autobusu
Doplata za polazak iz Kragujevca 10 EUR po osobi u centralnoj sezoni a za smene označene * polazak je
iz Mrčajevaca
Doplata za prva tri reda sedišta u autobusu ili sedišta sa određenim brojem iznosi 20 EUR po osobi
ukoliko su tražena sedišta slobodna u trenutku rezervcije.Agencija pravi raspored sedenja dan pre
polaska a po osnovu dobijenih informacija o starosti putnika,o putnicima sa posebnim
potrebama,putnicima kojima je tokom putovanja potrebna asistencija od strane pratioca i
vozača,porodicama sa malom decom….

USLOVI PLAĆANJA: : Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate!
NAČIN PLAĆANJA: Prilikom rezervacije 30% od cene aranžmana, a preostali iznos u jednakim mesečnim ratama do
polaska ili 15 dana pre početka putovanja deponovanjem čekova građana datumiranim do 15. decembra 2020.g. uz
uvećanje od 5% na ostatak duga i kreditima poslovnih banaka na osnovu profakture koja mora biti realizovana
najkasnije 7 dana od datuma izdavanja,
Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su
drugačije od onih u objavljenom cenovniku.Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u važećem
cenovniku,nemaju pravo potraživanja nadoknade na ime nastale razlike u ceni.
NAPOMENE:
* Preporučuje se putnicima da blagovremeno pribave nove biometrijske pasoše i provere važnost putnih dokumena
svoje maloletne dece
* Maloletnim licima za putovanje u inostranstvo je potrebna saglasnost oba roditelja ili staratelja ukoliko putuju u
pratnji trećih lica ili jednog roditelja ili staratelja koji ne putuje sa sa maloletnim detetom.Saglasnost mora biti overena i
lični je dokumenat putnika.
* Organizator putovanja nije ovlašćen da ceni valjanost putnih i drugih isprava i ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulazak na teritoriju EU.U tom slučaju se smatra da je putnik odustao od putovanja.
* Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na početak smeštaja (datumi iz tabele).
* Proveriti u agenciji tačno vreme i mesto polaska autobusa 2 dana ranije.
* Vrsta prevoza: autobus, mini bus, kombi ili putnički auto u slučaju transfera.
* Putnici su dužni da vode računa o svom prtljagu i da ga sami nose do smeštajne jedinice ili prevoznog sredstva
* Ukoliko je putniku prilikom rezervacije i potpisivanja ugovora dodeljena smestajna jedinica sa većim brojem
ležaja nego što je prijavljeno putnika,agencija ima pravo da prilikom smeštaja izvrši zamenu studia i putnika smesti u
studio sa pripadajućim brojem ležaja u okviru istog objekta.
* Ukoliko putnik želi da rezerviše određeni studio gde bi imao veći broj kreveta nego što je navedeno putnika,plaća
cenu studia po strukturi
* Studia se čiste prilikom smene grupa putnika a posteljina se menja jednom u toku boravka.
* Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni svojih smeštajnih jedinica i da sami pribave sredstva za čišćenje
istih.Sve smeštajne jedinice su opremljene kuhinjama sa standardnom opremom i potrebnim priborom(količina i broj
sitnog inventara zavise od veličine studia i broja ležaja). U objektima NEMA PEŠKIRA.
* Svi objekti poseduju besplatan WI-FI ali agencija ne garantuje brzinu interneta i ne snosi odgovornost za bilo
kakve tehničke smetnje koje mogu nastati u toku boravka putnika u izabranom objektu.
Cenovnik je sastavni deo kataloga GRČKA LETO 2020
OPISI HOTELA / APARTMANA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA

MOLIMO PUTNIKE DA BLAGOVREMENO PRIBAVE BIOMETRIJSKE PASOŠE ČIJA VAŽNOST
TREBA DA BUDE MINIMUM 3 MESECA OD DATUMA POVRATKA SA PUTOVANJA!!!!!

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja i posebne napomene organizatora putovanja TA MM
GOLD Travel Agency Čačak, licenca OTP 31/2020,kategorija licence A 25,od 29.01.2020.g.

Račun organizatora 155-13026-23

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088