OHRID-PROLEĆE

Home/MAKEDONIJA, PUTOVANJA/OHRID-PROLEĆE

O H R I D

27.03. – 29.03.2020.

Program putovanja:

1.dan 27.03.2020.

Polazak u ranim jutarnjim časovima iz Sokobanja. Putovanje do Skoplja sa usputnim pauzama radi odmora. Obilazak grada I slobodno vreme u centru.Nastavak putovanja do Ohrida.Po dolasku smeštaj u hotel/apartmane. Noćenje.

2.dan 28.03.2020.

Doručak (ukoliko je smeštaj u hotelu).Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča sa licencom:crkva Svete Sofije, crkva Svetog Klimenta,rimski amfiteatar,Samuilova tvrđava (panoramski),manastir Sveti Jovan Kaneo,Gornji I Donji grad… Po završetku razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. Uveče fakultativno odlazak na svečanu večeru sa muzikom.Noćenje.

3 dan

Doručak (za smeštaj u hotelu)Napuštanje apartmana/hotela.Slobodno vreme za setnju . Fakultativni odlazak do Svetog Nauma radi obilaska manastira I Crnog Drima.U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak oko ponoći.

CENA ARANŽMANA:

55€-za smeštaj u apartmanima

70€-za noćenje sa doručkom u hotelu

(u dinarskoj protivrednosti,po srednjem kursu NBS na dan uplate)

U cenu je uključeno:

-prevoz autobusima turističke klase sa pratećom opremom,

-dva noćenja u privatnim vilama,smeštaj u ½ ,1/3 I 1/4 sobama sa kupatilom,lokacija:centar grada, ili dva noćenja sa doručkom u hotelu,

-usluge lokalnog vodiča sa licencom za obilazak Ohrida,

-troškove organizacije putovanja,

-agencijska pratnja.

U cenu nije uključeno:

-međunarodno zdravstveno osiguranje-1 € dnevno-nije obavezno

-ulaznice za obilazak Samuilove tvrđave,-1€

-svečana večera sa muzikom u restoranu-15€

-izlet do Svetog Nauma -10€

-individualni troškovi koji nisu predviđeni programom.

Uslovi plaćanja:

-30% prilikom rezervacije,ostatak 5 dana do polaska

-30% prilikom rezervacije,ostatak u dve mesečne rate deponovanjem čekova ili putem administrativne zabrane.

Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika.Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…

Minimum prijavljenih putnika za realizaciju aranžmana je 40.

U slučaju nedovoljno prijavljenog broja putnika agencija zadržava pravo otkaza putovanja najmanje 5 dana pre polaska.

Pauze su planirane na 2-2,5h vožnje,zavisno od uslova na putu.Za ovo putovanje potrebna je nova biometrijska lična karta.Za maloletna lica koja ne putuju sa roditeljima,potrebna je saglasnost oba roditelja overena kod notara. Ukoliko putuje sa jenim roditeljem,potrebna je saglasnost drugog roditelja.NAPOMENA:Ovaj program ujedno predstavlja I predugovorno obaveštenje.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

ILI AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu zbog objektivnih okolnosti

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA GRAND HOLIDAY

Organizator putovanja GRAND HOLIDAY licenca

ОТП 373/2020 категорија лиценцеА 25

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora Račun organizatora 170-50010266000-40

By |3 јануара, 2020|MAKEDONIJA, PUTOVANJA|0 Comments