Ipsos-Htl Banbus

Hotel „Banbus“ – nalazi se u zelenoj zoni Ipsosa, na oko 700 metara od plaže. Smešten u mirnom delu ostrva, sa velikim travnatim dvorištem, hotel raspolaže 1/2 i 1/3 i 1/3+1 family sobama sa terasama. Svaka soba opremljena je sefom, frižiderom, TV, klimom (doplata 5eura dnevno) . Hotel poseduje recepciju, restoran, kao i bazen sa koktel barom. Posteljina i peškiri se menjaju na 5 dana. Gostima je na raspolaganju prostran parking ispred hotela, kao i wifi.

Cene u tabeli su bez prevoza  na bazi 10 NOĆENJA SA DORUČKOM


NAPOMENA – hotel” BANBUS” nudi mogu
ćnost doplate za polupansion ;  puni pansion kao iNAPOMENA:smene sa zvezdicom* u tabeli ne podležu nikakvim umanjenjima

A la carte ishranu (izbor jela s jelovnika od strane gosta) .

USLOVI PLAĆANJA:  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom, deviznom kursu poslovne banke –AIK BANKA na dan uplate.

NAČIN PLACANJA:  30% od cene aranžmana prilikom rezervacije, a ostatak : najkasnije do 15 dana pre polaska ili  na rate čekovima građana do 30.novembra 2018.god.; ili platnim karticama; ili putem administrativne zabrane do 30.novembra 2018 god.

PROGRAM PUTOVANJA (ZA PUTNIKE KOJI KORISTE AUTOBUSKI PREVOZ) :

1.dan – Polazak iz Beograda „Parking kod sajma“ u 15:00h. Putovanje autoputem Beograd – Niš-  Tempo

sa povremenim pauzama i sakupljanjem putnika.Nastavak putovanja preko Makedonije i Grčke, sa zaustavljanjem radi graničnih formalnosti. Noćna vožnja.

2-11.dan – Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim satima i smeštaj u izabrane objekte od 14:00h. Boravak na bazi izabrane usluge.

12.dan – Napuštanje hotela do 09:00h. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Beograd oko 14:00h po lokalnom vremenu.

13.dan – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima. Kraj usluge.

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • smeštaj u HOTELU u 1/2, 1/3 i 1/3+1 family sobama na bazi 10 NOĆENJA SA DORUČKOM
  • usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka;
  • troškove organizacije i vođstvo puta- stručnog turičkog pratioca ;

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • Prevoz -Prevoz se obavlja autobusima visoke turističke klase, po najvišim evropskim standardima sa klimom,

audio/video opremom… na relaciji Beograd–Krf–Beograd; Cena autobuskog prevoza za korisnike smeštaja: za odrasle – povratna autobuska karta iznosi 75€, a za decu do 12 godina karta je 65€.  Deca do 2 godine starosti ne plaćaju autobusku kartu, ali nemaju sopstveno sedište. iz Niša – 65 eur – povratna karta, 55 eur – jedan pravac. Deca do 10 g. 65 – povratna karta, 55 eur – jedan pravac.U cenu autobuske karte uračunat je prelaz  trajektom na relaciji  Igumenica – Krf – Igumenica  I vođstvo puta- stručnog turičkog pratioca ;.

.        Međunarodno putno zdravstveno osiguranje ( mogućnost grupnog ili individualnog osiguranja po uslovima DUNAV osiguranja)

  • Boravišna taksa Od 01.01.2018. u hotelima predviđeno je naplaćivanje boravišnih taksi. Iznos će se razlikovati prema  kategorizaciji hotela. Cene se odnose po smeštajnoj jedinici dnevno.
    -Takse u hotelima kategorizacije 1* i 2* iznosiće 0,50eura dnevno po sobi.
    -Takse u hotelima kategorizacije 3* iznosiće 1,50 eura dnevno po sobi.

 CENA KARTE ZA PUTNIKE KOJI KORISTE SAMO USLUGU PREVOZA (BEZ SMESTAJA):

 Ÿ iz Beograda – 75 eur – povratna karta, 55 eur – jedan pravac. Deca do 10 g. 65 eur. povratna karta.  45 eur – jedan pravac.

 Ÿ iz Niša – 65 eur – povratna karta, 55 eur – jedan pravac. Deca do 10 g. 65 – povratna karta, 55 eur – jedan pravac.

POPUSTI I DOPLATE:

Ÿdete do 2 godine –gratis u zajedničkom ležaju

Ÿdete od 2-7 godina u zajedničkom ležaju plaća 50% cene iz tabele,osim za smene označene zvezdicom gde plaćaju punu cenu smeštaja; zajednički ležaj može koristiti samo jedno dete do 7 godina sa odraslom osobom ili dvoje dece do 7 godina.

Ÿdeca od 2-10 godina u sopstvenom ležaju imaju popust 20 eur na cenu iz tabele, osim za smene označene zvezdicom gde plaćaju punu cenu smeštaja

Ÿdoplata za 1/1 – Za smene bez zvezdice: 70 % od cene aranžmana po osobi, umanjen za visinu doručka od 25 €. Za smene sa  zvezdicom doplata je 70% od ukupne cene aranžmana

SMEŠTAJ: Podrazumeva smeštaj u hotelu u 1/2, 1/3 i 1/3+1 family soba na bazi 10 noćenja  sa doručkom. Hotelska soba nema čajnu kuhinju, ali zato hotel nudi mogućnost doplate ishrane.

NAPOMENA:

Organizator putovanja zadrzava pravo da na osnovu posebne odluke odobri popuste i proda svoje slobodne kapacitete po cenama nižim od onih u cenovniku. Putnici koji su uplatili aranžman po ovom cenovniku u tom slučaju nemaju pravo da potražuju nadoknadu za razliku u ceni. Posebna odluka biće istaknuta u agenciji i na zvaničnom sajtu agencije u vidu: First Minute, Last Minute, Popusti…

Putnici na autobuskom prevozu su dužni da se informišu o mestu i vremenu polaska na putovanje 1 dan pred polazak na put.Na polazak naznačen u tabeli, treba doći najkasnije 30 minuta pre naznačenog vremena polaska.

Putnici na sopstvenom prevozu su dužni da najkasnije 2 dana pre polaska , u agenciji preuzmu voucher.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:Opisi smeštaja su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnog objekta organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnog objekta.U slučaju neadekvatnog smeštaja ili drugog problema, mole se putnici da se obrate predstavniku agencije na destinaciji.

Napominjemo da se u praksi često događa da iako je rezervisana dvokrevetna smeštajna jedinica, bude obezbeđena soba sa više kreveta, te se u tom slučaju smatra da je organizator ispunio svoju obavezu iz ugovora, a stranka ovim obaveštena o mogućnosti postojanja više kreveta u smeštajnoj jedinici. Gosti su dužni da sami vode računa o higijeni i poštuju kućni red.  Mere kreveta u Grčkoj se razlikuju od naših standarda, npr.standard za normalan  krevet je širine od 75–90cm. Napominjemo da WiFi zbog opterećenosti mreže u nekom periodu može doći do otežane komunikacije.

 Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: starost putnika (stara lica ili porodice sa decom), bolest ili fizičke nedostatke putnika, kao i vreme uplate. Putnik će prihvatiti bilo koje sedište koje mu agencija dodeli. Putnik moze da rezerviše ,,Željeno sedište’’ u autobusu  uz doplatu od 5 EUR-a, i takvi zahtevi se podnose i uplaćuju prilikom prijave aranžmana

Prtljag putnika je ograničen na: 1 putni kofer (torbu) i 1 ručni prtljag po putniku.  Mole se putnici da imaju razumevanja da je grupno putovanje, i tome je sve podređeno. Muzika i filmovi su neutralini po svom sadrzaju, kao i temperatura u vozilu, te ne može biti podređena individualnim željama..Tokom vožnje autobusom pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.Pauze tokom putovanja se prave kod većih motela u razmacima od 3-4 sata. Organizator putovanja nije u stanju da predvidi dužinu zadržavanja na granicama radi pasoških i carinskih formalnosti, niti da utiče na redosled prelaska autobusa na graničnim prelazima. Nakon dolaska autobusa u letovalište, zbog ograničenih uslova , uskih ulica i saobraćajnih propisa, autobus će se parkirati što je moguće bliže smeštajnom objektu. Organizator nije u obavezi da obezbedi prevoz ili prenos prtljaga od/do mesta parkiranja autobusa do smeštajnog objekta.  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima tokom putovanja i za vreme boravka. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu ili u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niti prevoznik niti agencija ne odgovara za isto. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (tuče, krađe…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Za ulazak u zemlje Evropske Unije neophodno je da putna isparava važi minimum 6 meseci od završetka planiranog putovanja.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju itd.) informišu na sajtu Delegacije EU  www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije. U slucaju promena na monetarnom trzistu, trzistu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, Organizator zadrzava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre pocetka putovanja. Cena aranžmana je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa, u suprotnom garantovan je iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

Mole se putnici da pažljivo pročitaju Program putovanja i Opšte uslove putovanja je su oni sastavni deo Ugovora o putovanju i obavezujući su za obe ugovorene strane.

Organizator putovanja TA”Banbus”

Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja TA”Banbus” usaglašeni sa YUTA standardima

Ovlašćeni subagent TA Acapulco Niš