KRAKOV
Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni,
obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Grad predstavlja saobradajni čvor, u kome se ukrštaju važni međunarodni i
regionalni putevi kao i železničke pruge.
Krakov je kulturna prestonica Poljske. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. Svaki dan Krakov
poseti između tri i četiri miliona turista. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejem na čelu, u kome se nalaze
brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.
Program putovanja:
1. Dan: Beograd – Krakov
Polazak iz Beograda u 19:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Nodna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa usputnim
zadržavanjima zbog graničnih formalnosti i pauza.
2. Dan: Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad,
tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva
Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimierc… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Individualni DOČEK NOVE 2020.
GODINE. Nodenje.
3. Dan: Krakov – Rudnik soli Vielička
Doručak. Slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni izlet u Vieličku, jedan od najstarijih rudnika soli u Evropi. Razgledanje
rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je
iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najvedi muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim
jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska,
povratak u Krakov. Slobodno vreme. Nodenje.
4. Dan: Krakov – Aušvic / Birkenau
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme ili fakultativni izlet za Aušvic. U prepodnevnim časovima, odlazak u jedan od
najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najvedi i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke.
Povratak u Krakov. Polazak za Srbiju u večernjim časovima.
5. Dan: Beograd
Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

   TERMIN PUTOVANJA HOTEL CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA
30.12 – 03.01.2020. u centru ★★★ 125€ 115€
van centra ★★★ 109€ 99€

Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu dinara.

*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;
KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15 €. U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA
ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive

Doplate i popusti:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15 €,
• treda odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5€,
• doplata za 1/1 sobu 60 €,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 30 € (isključivo na upit)

Aranžman obuhvata:
• prevoz turističkim autobusom (tv,video i audio oprema, klima),
• dva nodenja sa doručkom (švedski sto) u Krakovu u hotelu sa 3*,
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge pratioca grupe,
• agencijske usluge.

Aranžman ne obuhvata:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi ( plada se u agenciji ),
• fakultativne izlete (obavezno prijavljivanje u agenciji prilikom rezervacije aranžmana)
• individualne troškove,
• međunarodno zdravstveno osiguranje (za osobe do 19 godina 401,00 dinar, od 19 do 70 godina 601,00 dinar i od 71 do
86 godina 1.201,00 dinar).
Cene fakultativnih izleta:
• Aušvic – 25 €,
• Rudnik soli Vielička – 35 €

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta 25 putnika.

SMEŠTAJ U NEKOM OD NAVEDENIH HOTELA ILI SLIČNOM:
HOTEL U CENTRU:
Hotel Wyspianski 3* – se nalazi u samom centru Krakova. Svaka soba ima kupatilo, fen, TV, telefon i internet priključak.
Više informacija o hotelu na www.hotel-wyspianski.pl
HOTEL VAN CENTRA:
Hotel City SM 3*- se nalazi na cca 6km od centra grada. Svaka soba ima kupatilo, TV, telefon i WI-Fi . Više informacija o hotelu na:
https://www.hotelcity.pl/en/

Mogudi načini pladanja :
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja,
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.04.2020. godine.
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka ,
4) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres),
5) Kreditnim karticama ALPHA BANKE (ALPHA PREMIUM kreditne kartice) na 12 mesečnih rata bez kamate,
6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.
Kalkulacija je rađena za najmanje 40 putnika.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena,
izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za
eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadržava pravo promene redosleda pojedinih
sadržaja u programu.
Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od
04.03.2010.

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti
organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom
putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2018 od 25.01.2018. godine, polisa broj 300060664 od
28.12.2017. godine. Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih
agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:
[email protected]
Cenovnik br. 1 od 08.10.2019.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 205-24971-42