Hotel Polaris Inn 3+*

Lokacija: hotel je lociran na 600 m od ski lifta

Sadrzaj: Hotel je kompletno renoviran za sezonu 2017/2018, poseduje recepciju, lobi bar, skijasnicu, WiFi internet u lobiju. Od sportskih sadržaja dostupni su: bazen, sauna i fitnes.

Smestaj: U ponudi su studia, jednosobni i dvosobni apartmani. Svi su prostrani i lepo opremljeni. Svi apartmani sadrže kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, telefon, satelitsku TV, klimu.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarima po srednjem kursu za devize NBS na dan uplate. Prilikom svake uplate dinarskog iznosa izračunava se vrednost uplate u evrima i ostatak duga
ostaje izražen u evrima. Uplaćeni iznos ne podleže eventualnoj promeni kursa.

Uplata može biti gotovinska, (virmanska ili karticama banaka VISA, DINA, MASTER, AMERICAN
EXPRESS,MAESTRO – samo kod organizatora putovanja)

Gotovinski: 30% prilikom sklapanja ugovora, preostali iznos najkasnije 10 dana pre putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA:

• 8 dana / 7 noći u izabranom hotelu / iz tabele

• usluge predstavnika i organizaciju putovanja

• boravišnu taksu

• troškove rezervacije

ARANZMAN NE OBUHVATA:

• zdravstveno osiguranje putnika
• autobuski prevoz

Cena autobuskog
prevoza
Beograd – BanskoBeograd
Za polazak 13.12. 20.12. 27.12. 03.01. 10.01 17.01. 24.01. 31.01. 07.02. 14.02. 21.02. 28.02.
Odrasli 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Deca do 2 god. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedan pravac 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Niš – Bansko – Niš
Odrasli 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €
Deca do 2 god. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedan pravac 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

NAPOMENE:
Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime,
prezime, datum polaska, tip smeštaja, dodavanje putnika i slično) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.
– Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum roĎenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta
naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.
– Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost
doplate. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan,
putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih
usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti
opravdano očekivane i zahtevane.
– U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 h
– Specijalni zahtevi (pogled na more, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) – agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo
dobijanje. Raspodelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
– Navodi o sadržaju odreĎenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji
hotela, za korišćenje pojedinih usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)
– Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
– U nekim hotelima u Bugarskoj se plaća parking – agencija ne može uticati na cenu parkinga, isto tako nije moguće izvršiti rezervaciju istog. Cenu i raspoloživost
parking mesta odreĎuje hotel na licu mesta.
Mole se svi putnici da pažljivo pročitaju napomene i Opšte uslove putovanja pre polaska na putovanje. Potpisom prijave (ugovora) i
uplatom akontacije agencija smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja.
Opšti uslovi putovanja agencije ALMA HOLIDAYS su sastavni deo ovog cenovnika

ALMA HOLIDAYS D.O.O. , Ilije Garašanina br. 9, 11000 Beograd, Srbija, Tel +381(11)32 31 254Fax +381 (11)33 47 894
www.almaholidays.rs, e-mail:[email protected], PIB: 106791889, Matični Broj: 20681977, Licenca br. OTP 1 od 09.01.2017.

 

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora