Lokacija: hotel je lociran na 600 m od ski lifta

Sadrzaj: Hotel je kompletno renoviran za sezonu 2017/2018, poseduje recepciju, lobi bar, skijasnicu, WiFi internet u lobiju. Od sportskih sadržaja dostupni su: bazen, sauna i fitnes.

Smestaj: U ponudi su studia, jednosobni i dvosobni apartmani. Svi su prostrani i lepo opremljeni. Svi apartmani sadrže kompletno opremljenu kuhinju, kupatilo, telefon, satelitsku TV, klimu.

CENA ZA STUDIO / APARTMAN USLUG A Poĉetak usluge Osnov. ležaj Pomoć. ležaj Max. broj osoba 15.12 22.12 29.12. 5.01. 12.01 19.01. 26.01. 2.02 9.02 16.02. 23.02. 2.03
 

 

 

 

BB

 

Završetak usluge 22.12. 29.12. 5.01. 12.01 19.01. 26.01 2.02. 9.02 16.02 23.02. 2.03. 9.03
br. noćenja 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
POLARIS INN 3+*

 

 

 

 

 

 

 

Cene do 31.10.2018.

 

 

HB

STUDIO 2 1 3 325 352 514 352 325 325 325 325 325 325 325 325
APP 1 2 2 4 401 428 590 428 401 401 401 401 401 401 401 401
 

 

 

 

 

 

FB

APP 2 – cena za 5 osoba 4 2 6 476 503 665 503 476 476 476 476 476 476 476 476
STUDIO 2 1 3 401 428 590 428 401 401 401 401 401 401 401 401
APP 1 2 2 4 476 503 665 503 476 476 476 476 476 476 476 476
APP 2 – cena za 5 osoba 4 2 6 552 579 741 579 552 552 552 552 552 552 552 552
STUDIO 2 1 3 476 503 665 503 476 476 476 476 476 476 476 476
APP 1 2 2 4 552 579 741 579 552 552 552 552 552 552 552 552
APP 2 – cena za 5 osoba 4 2 6 627 654 816 654 627 627 627 627 627 627 627 627

LEGENDA: BB – noćenje/doruĉak (švedski sto), HB – polupansion (doruĉak/veĉera-švedski sto), ALL -all inclusive, NA – najam apartmana/studija
APARTMAN 1 – Apartman sa jednom spavacom sobom
APARTMAN 2 – Apartman sa dve spavace sobe

POLAZAK JEDAN DAN RANIJE U ODNOSU NA TERMIN IZ TABELE sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska navedenom u informaciji o prevozu.
PROGRAM PUTOVANJA:
1. dan Polazak autobusa u večernjim satima.
2. – 8. dan Dolazak u hotel. Smeštaj u hotelu u određeni tip soba prema uplaćenoj rezervaciji. Prva usluga večera ili noćenje, u zavisnosti od uplaćene usluge.
Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme. Poslednjeg dana – Doručak. Napuštanje hotelskih soba do 11:00 h. Polazak za Beograd sopstvenim prevozom ili autobusom prema satnici i mestu polaska
navedenom u informaciji o prevozu.
ARANŽMAN OBUHVATA:                                                              ARANZMAN NE OBUHVATA:
• 8 dana / 7 noći u izabranom hotelu / iz tabele                          • autobuski prevoz
• usluge predstavnika i organizaciju putovanja                           • zdravstveno osiguranje putnika
• boravišnu taksu                                                                               • individualne troškove
• troškove rezervacije                                                  • usluge koje nisu predvidjene programom putovanja
• ski pas
NAPOMENA : boravak na bazi 7 noćenja sa uslugom naznačenom u tabeli (ili uplaćenoj usluzi) od vremena ulaska u hotelske sobe ili apartmane do vremena njihovog napuštanja, a u zavisnosti od hotelskih
pravila (u najvećem broju hotela ili apartmana ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 11:00h).
POLAZAK AUTOBUSA :
USLOVI I NAĈIN PLAĆANJA:
Plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu za devize BANCA INTESA na dan uplate. Prilikom svake uplate dinarskog iznosa izračunava se vrednost uplate u evrima i ostatak duga ostaje izražen u evrima.
Uplaćeni iznos ne podleže eventualnoj promeni kursa. Uplata može biti gotovinska, virmanska ili karticama banaka VISA, DINA, MASTER, AMERICAN EXPRESS,MAESTRO.
Gotovinski: 30% prilikom sklapanja ugovora, preostali iznos najkasnije 10 dana pre putovanja.
Cena autobuskog
prevoza
Beograd – BanskoBeograd
Za polazak 14.12. 21.12. 28.12. 04.01. 11.01 18.01. 25.01. 01.02. 08.02. 15.02. 22.02. 01.03.
Odrasli 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €
Deca do 2 god. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedan pravac 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Niš – Bansko – Niš
Odrasli 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 € 40 €
Deca do 2 god. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jedan pravac 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €
NAPOMENE:
Za sve rezervacije koje su napravljene u periodu trajanja ranog booking-a važe posebni uslovi za promene i otkazivanje aranžmana. Svaka promena (ime, prezime, datum polaska, tip smeštaja,
dodavanje putnika i sliĉno) podrazumeva primenu novih cena iz trenutno važećeg cenovnika. Uslovi važe za sve hotele.
– Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno
prijavljenih podataka putnika.
– Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, sedište u autobusu, ukoliko to nije predvidjeno cenovnikom kao mogućnost doplate. Sve vrste usluga, specifičnog
obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predvidjene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre
putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju takvih posebnih usluga. Ukoliko izmedju putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima,
kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
– U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se poslednjeg dana boravka napuštaju najkasnije do 10:00 h
– Specijalni zahtevi (pogled na planinu, francuski ležaj, lokacija sobe i slično) – agencija će proslediti specijalne zahteve putnika ali nije u mogućnosti da garantuje njihovo dobijanje. Raspodelu soba u hotelu
vrši recepcija po dolasku u hotel. Agencija ne može uticati na spratnost, poziciju sobe, veličinu ležaja.
– Navodi o sadržaju određenih usluga ili sadržaja koje pruža hotel, ne podrazumeva obavezno besplatno korišćenje istih. Moguća je doplata, na licu mesta, na recepciji hotela, za korišćenje pojedinih
usluga (masaža, sauna, spa centar, fitnes, internet, sef, konzumacija pića i grickalica iz mini frižidera/mini bara, sportski tereni i slično.)
– Rok za potvrdu rezervacije aranžmana je najkasnije 2 radna dana od momenta prijave za putovanje i uplate akontacije.
– U nekim hotelima u Bugarskoj se plaća parking – agencija ne može uticati na cenu parkinga, isto tako nije moguće izvršiti rezervaciju istog. Cenu i raspoloživost parking mesta određuje hotel na licu
mesta.
Mole se svi putnici da pažljivo proĉitaju napomene i Opšte uslove putovanja pre polaska na putovanje. Potpisom prijave (ugovora) i uplatom akontacije agencija
smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja.
Opšti uslovi putovanja Alma Holidays su sastavni deo ovog cenovnika

Ovlašćeni subagent TA Acapulco