Vila Janis 2

Vila Janis 2 je udaljena 120 m od gradske plaže, sa enterijerom koji obiluje mermerom i punim drvetom. Raspolaže dvokrevetnim i četvorokrevetnim studijima, jednom dvokrevetnom sobom i četvorokrevetnim apartmanom. Svaki studio/apartman poseduje opremljenu kuhinju, kupatilo (TWC), TV, AC uz doplatu, dok se u sobi nalazi samo frižider, TV, AC. Besplatan Wi-Fi.

OPIS SMEŠTAJA:

1/2 studio – soba sa dva ležaja, TV, AC, kuhinjom/nišom, kupatilom (TWC), terasa od kojih pojedine imaju pogled na more. Studiji se nalaze u prizemlju zgrade (od kojih pojedini imaju ulaz prizemlje a terasu visine I sprata) i na I i II spratu.

1/2+1 studio – soba sa dva klasična ležaja i sofom na razvlačenje ,TV, AC , kuhinja/niša, kupatilo (TWC), terasa.

1/3 apartman – dve sobe, u jednoj su dva klasična ležaja a u drugoj uži francuski ležaj TV, AC. Kuhinja /niša je u većoj sobi, dva kupatila(TWC), terasa.

1/4 apartman PM – dve sobe, sa po dva klasnična ležaja ,kuhinja(niša) u jednoj od soba, TV, AC, kupatilo (TWC). Dve terase, jedna sa pogledom na more.

Family apartman 1/4 – dve sobe ,u jednoj su dva klasična ležaja a u drugoj uži francuski ležaj TV, AC. Kuhinja /niša je u većoj sobi, dva kupatila(TWC), terasa.

Duplex apartman 1/2 + 1/2 PM – dva zasebna dvokrevetna studija (sa po dva klasična ležaja), spojena zajedničkim vratima. Dve kuhinje, TV, AC , kupatilo u svakoj od soba (TWC), dve terase (jedna sa pogledom na more).

FEBRUARSKI POPUST:

15% POPUSTA ZA UPLATU U CELOSTI, VAŽI DO 29.02.2020.

stavros vila chrisanthi

Napomena: doplata za klimu je 3 eur dnevno u studijima, u apartmanima 5 eur dnevno. APP – apartman, PM – pogled more.
Napomena: Za korišćenje sopstvenog prevoza, cene u smenama sa (*) umanjuju se za 20 eur.

ARANŽMAN OBUHVATA:
 smeštaj u izabranoj smeštajnoj jedinici za 10 noćenja, na bazi najma studija / apartmana prema cenovniku iz tabele
 troškovi organizacije i vođstvo puta
 usluge predstavnika agencije u toku boravka na destinaciji

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
 autobuski prevoz (osim u smenama sa *)
 međunarodno putno zdravstveno osiguranje: preporučujemo Dunav osiguranje – Polise “DUNAV“ (možete uplatiti u agenciji)
 individualni troškovi
 fakultativni izleti
 doplata za klima uređaj u smeštajnim objektima gde je naznačeno
 obavezno plaćanje boravišne takse (nije uključeno u cenu) na licu mesta.

CENA AUTOBUSKOG PREVOZA:
NOVI SAD BEOGRAD NIŠ
POVRATNA KARTA ZA ODRASLE 70 EUR 65 EUR 55 EUR
POVRATNA KARTA ZA DECU OD 0-12 GODINA
(IMAJU SVOJE SEDIŠTE)
60 EUR 50 EUR 40 EUR
KARTA U JEDNOM PRAVCU ZA ODRASLE I DECU 50 EUR 40 EUR 40 EUR

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA
plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne Banke Srbije.
 GOTOVINOM – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
 PLATNIM KARTICAMA (Dina, Visa, Master, Maestro) – isti uslovi kao za gotovinu.
 ČEKOVIMA GRAĐANA – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% odloženim plaćanjem do 15.10.2020. godine, uz
deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa datumom realizacije isključivo 01 ili 15. u mesecu. (bez uvećanja)
 KREDITNIM KARTICAMA (Banca Intesa – Visa, Master, American Express) – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak na
6 mesečnih rata do 15.10.2020.
 PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE – uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% najkasnije do 15.10.2020.
godine, sa dospećem rate svakog 15- og u mesecu (organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica čija rešenja o
administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po srednjem kursu NBS na dan
izdavanja rešenja o administrativnoj zabrani).

OPIS SMEŠTAJA:
1/2 studio- soba sa dva ležaja, TV, AC, kuhinjom/nišom, kupatilom (TWC), terasa od kojih pojedine imaju pogled na more. Studiji se nalaze
u prizemlju zgrade (od kojih pojedini imaju ulaz prizemlje a terasu visine I sprata) i na I i II spratu.
1/2+1 studio – soba sa dva klasična ležaja i sofom na razvlačenje ,TV, AC , kuhinja/niša, kupatilo (TWC), terasa.
1/3 apartman – dve sobe ,u jednoj su dva klasična ležaja a u drugoj uži francuski ležaj TV, AC. Kuhinja /niša je u većoj sobi, dva
kupatila(TWC), terasa.
1/4 apartman PM – dve sobe, sa po dva klasnična ležaja ,kuhinja(niša) u jednoj od soba, TV, AC, kupatilo (TWC). Dve terase, jedna sa
pogledom na more.
Family apartman 1/4 – dve sobe ,u jednoj su dva klasična ležaja a u drugoj uži francuski ležaj TV, AC. Kuhinja /niša je u većoj sobi, dva
kupatila(TWC), terasa.
Duplex apartman 1/2 + 1/2 PM – dva zasebna dvokrevetna studija (sa po dva klasična ležaja), spojena zajedničkim vratima. Dve
kuhinje, TV, AC , kupatilo u svakoj od soba (TWC), dve terase (jedna sa pogledom na more).

PROGRAM PUTOVANJA ZA NAJAM APARTMANA:
POČETAK ARANŽMANA: aranžman počinje datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Smeštaj u
studije/apartmane prvog dana od 14.00 h po grčkom vremenu.
ZAVRŠETAK ARANŽMANA: aranžman se završava datumom ugovorenim u agenciji organizatora ili agenta posrednika u prodaji. Napuštanje
smeštaja najkasnije do 09.00 h po grčkom vremenu.
PROGRAM PUTOVANJA ZA AUTOBUSKI PREVOZ:
POLAZAK: autobus polazi dan ranije prema odabranom datumu iz tabele i iz gradova i mesta polazaka po satnicii iz tabele autobuskog
prevoza (istaknuto na sajtu kod odabrane destinacije) . Dolazak na destinaciju. Smeštaj u studije/apartmane najranije od 14.00 h po grčkom
vremenu.
POVRATAK: napuštanje smeštajnih jedinica do 09.00h po grčkom vremenu. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. Predviđen polazak
autobusa u poslepodnevnim časovima (tačna satnica istaknuta na oglasnim tablama u svakoj vili na dan smene). Noćna vožnja uz usputna
zadržavanja radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u jutarnjim satima na mesto polaska.
OPŠTE NAPOMENE:
 Organizator putovanja nije ovlašćen i ne može donositi sud o valjanosti putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u
obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju
da pogranične vlasti uskrate ulazak putniku na teritoriju EU. Za ulazak u zemlje EU neophodno je da putna isprava važi minimum 6
meseci od završetka planiranog putovanja
 Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Mole se putnici da
vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku, tokom putovanja i za vreme boravka na destinaciji. Organizator
putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe,gubitka..) već je to u isklljučivoj nadležnosti
policijskih organa, kojima se u tom slučaju treba odmah obratiti.
 Minimalan broj putnika za organizaciju kod autobuskog prevoza je 45. Agencija zadržava pravo korekcije cene, izmene programa ili
otkaza putovanja u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika, pod uslovom da putnik bude obavešten o istom najmanje 5 dana pre
započinjanja putovanja. Doplata za izbor sedišta u autobusu iznosi 20 eur.

Dozvoljena količina prtljaga u autobusu je 1 kofer do 23kg. Agencija pravi raspored sedenja uzimajući ravnopravno u obzir: vreme
uplate aranžmana kao i starost putnika (stara lica ili porodice sa decom). Organizator putovanja ne garantuje poziciju sedišta u
autobusu ukoliko to nije predviđeno i uplaćeno prema cenovniku kao mogućnost dodatne usluge i doplate. Organizator putovanja će
putnicima odrediti bilo koje sedište i sprat u autobusu, bez obzira na eventualno usmeno date napomene. Naknadne izmene nisu
moguce. Putnik će prihvatiti sedište koje mu agencija dodeli. Broj putnika po smenama može se značajno razlikovati. Organizator se ne
obavezuje da će prevoz u povratku izvršiti istim prevoznim sredstvom i na istim sedištima kao u odlasku. U slučaju nedovoljnog broja
prijavljanih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske organizuje u saradnji sa drugom agencijom ili manjim prevoznim
sredstvom od autobusa. Prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta nije obaveza Organizatora putovanja. Autobus po dolasku
u letovalište staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Putnici su dužni svoj prtljag preneti do smeštaja.
 Maloletna lica koja putuju samostalno ili sa pratiocima, za izlazak iz države neophodna je saglasnost oba roditelja roditelja koji ne
putuje sa maloletnim licem) da pomenuto lice može preći granicu samostalno ili sa punoletnim pratiocem, overena kod notara.
Organizator putovanja SANI TRADE & TOURS ima propisanu POLISU OSIGURANJA u slučaju insolventnosti i naknade štete broj 70006495 od 27.01.2019
kod Kompanije DUNAV OSIGURANJE a.d.o.Beograd, Makedoska 4., www.dunav.com, e-mail: [email protected], tel:0800 386 286.
Cenovnik br.1 od 01.11.2019.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja T.A. “Sani Trade & Tours” doo,Kategorija A25, OTP 135/2020 od 01.02.2020.

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 155-7658-25

o