null
nullnull

Kontakt

018 293 072

065 997 0 998

065 997 0 998

acapulconis@orion.rs

TPC Kalča, I sprat, lok. B-57, Obrenovićeva 46, Niš

Trebinje

BiH - Trebinje

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null

Informacije

BiH
Trebinje

Ukupno noćenja

1

Ukupno dana

3
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
TREBINJE
FAKULTATIVNO MOSTAR-KRAVICA-KOĆUŠA
1 noćenje

29.03.-31.03.2024.
19.04.-21.04.2024.
10.05.-12.05.2024.
14.06.-16.06.2024.
 
CENA ARANŽMANA : 75 evra

U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz turističkim autobusom – 16 do 90 sedišta, prema programu (dvd, AC)
- jedno noćenja sa doručkom (doručak-švedski sto), u Trebinju u 3/ 4*
- smeštaj u 1/2, 1/2+1, 1/3+1 sobama (svaka soba ima twc, tv, tel)
- obilzak prema programu
- usluge turističkog pratioca tokom putovanja
- agencijske usluge

U cenu aranžmana nisu uračunati:
- putno zdravstveno osiguranje 400,00 din.(grupna polisa sa administrativnim troskovima)
- Osiguranje za slučaj odustajanja od ugovora o turističkom putovanju  600,00 din.
- individualni troškovi
- ulaznice
- doplata za 1/1 sobu-30evra

 Fakultativni programi:
– izlet do Mostara  – 15 evra
– fakultativni izlet do Vodopada 25 eura ( cena obuhvata, prevoz, vodiča, ulaznice)
– obilazak Manastira Tvrdoš i Hercegovačke Gračanice- 5 evra * gratis za clanove
FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…