null
nullnull

Kontakt

018 293 072

065 997 0 998

065 997 0 998

acapulconis@orion.rs

TPC Kalča, I sprat, lok. B-57, Obrenovićeva 46, Niš

Budimpešta

Mađarska - Budimpešta

3.0

null

Hotel

null

Autobus

null
null
null
null
null
null
null
null
null

Informacije

Mađarska
Budimpešta

Ukupno noćenja

1

Ukupno dana

3
Cenovnik
Opis smeštaja
Program putovanja
Uslovi plaćanja
BUDIMPEŠTA
1 noćenje

16.02.-18.02.2024.
08.03.-10.03.2024.
05.04.-07.04.2024.
26.04.-28.04.2024.

CENA ARANŽMANA : 79 evra

U cenu aranžmana su uračunati:
- prevoz turističkim autobusom 16 do 90 sedišta na datoj relaciji (AC, CD-DVD oprema)
- smeštaj u hotelu 3*, na liniji gradskog prevoza u 1/2 i 1/3 sobama (svaka soba sadrži tuš-wc,sopstveno kupatilo, tv)
- usluge turističkog pratioca tokom putovanja
- agencijske usluge

U cenu aranžmana nisu uračunati:
- međunarodno zdravstveno osiguranje 400,00 din.(grupna polisa sa administrativnim troskovima)
-  fakultativni obilazak grada uz pratnju vodiča 5 eura
- krstarenje Dunavom 20 eura
- izlet do Sent Andreje 15 eura
- Tropikarijum 15 eura
- doplata za 1/1 sobu 35 eura

NAPOMENA: Doplata za polazak iz Subotice 500.00 dinara

FAKULTATIVNI IZLETI: Izleti se organizuju u saradnji sa lokalnim partnerom. Cene izleta su podložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije…