PARIZ – NOVA GODINA 2020.

VERONA – je drugi najvedi grad (posle Venecije) u pokrajini Veneto i upravno središte istoimenog okruga Verona.
Verona je svetski poznata kao mesto gde se odvija radnja Šekspirove drame Romeo i Julija, u čiju čast je uređeno više
mesta u gradu, zbog čega grad nazivaju i “Gradom romantike”. Rimska arena u Veroni iz 1. veka jedna je od najvedih i
najbolje očuvanih. Mogla je primiti 22.000 gledalaca, a i danas se koristi za razne priredbe.
PARIZ – „GRAD SVETLOSTI”, najvedi i glavni grad Francuske. Leži na reci Seni, kojom je podeljen na severnu – Desnu
obalu i južnu – Levu obalu. Ovo je grad koji svake godine ugosti više miliona turista iz celog sveta što ga svrstava u
naposedeniju svetsku turističku destinaciju.To je grad umetnosti i mode i zasluženo važi za jedan od najromantičnijih
gradova na svetu…
Program putovanja:
1. dan BEOGRAD
Polazak iz Beograda u 21:00h sa BAS-ove autobuske stanice. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije sa kradim zadržavanjima
radi odmora. Nodna vožnja.
2. dan VERONA (okolina)
Dolazak u grad ljubavi Veronu oko podneva. Panoramski obilazak istorijskog centra grada: Trg Bra, Rimska Arena, El
Liston, palata Barbieri, Via Mazzoni, Trg Bilja (Erbe), palata Mafei, Domus Mercatorum, toranj Lamberti, “Berlina”, Stub
srama, Trg Sinjorija sa spomenikom Dante Aligijeriju, Julijina kuda sa čuvenim balkonom i statuom. Slobodno vreme.
Smeštaj u hotel. Nodenje.
3. dan VERONA (okolina) – MILANO
Doručak. Putovanje do Milana. Pešačko razgledanje: Duomo, Zamak Sforca, Milanska Skala… Duže slobodno vreme do
kasnih večernjih časova. Nastavak putovanja prema Parizu sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Nodna vožnja.
4. dan PARIZ
Dolazak u Pariz oko podneva. Smeštaj u hotel. U popodnevnim časovima obilazak grada: Monmartr – boemska četvrt i
poseta prelepe crkve Sakr Ker (Sveto srce)…Slobodno vreme. Individualni povratak u hotel. Nodenje.
5. dan PARIZ – MUZEJ LUVR
Doručak. Panoramsko razgledanje grada: Opera, trg Vandom, Konkord, Jelisejska polja, Trijumfalna kapija, Trokadero,
Sajo, Ajfelova kula, Latinski kvart, Panteon, Notr Dam. Odlazak do jednog od najčuvenijih muzeja na svetu – Luvra.
Slobodno poslepodne. Individualni povratak u hotel. DOČEK NOVE 2020. GODINE. Nodenje.
6. dan PARIZ – DIZNILEND – PARIZ
Doručak. Fakultativni odlazak u Diznilend ili slobodan dan za individualna razgledanja. U popodnevnim časovima
fakultativna vožnja brodom po Seni. Individualni povratak u hotel. Nodenje.
7.dan PARIZ – DVORAC VERSAJ
Doručak. Napuštanje hotela. Nakon doručka mogudnost organizovanja fakultativnog izleta do velelepnog dvorca Versaj
iz XVI veka, u kome je bila rezidencija kralja Luja XIV, koga su nazivali – Kralj Sunca. Obilazak dvorca i šetnja predivnim
parkom. Nakon obilaska povratak u Pariz. U večernjim časovima polazak ka Srbiji. Nodna vožnja.
8.dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u večernjim časovima.

TERMIN PUTOVANJA CENA PO OSOBI SPECIJALNA PONUDA DO 15.11.
27.12.2019 – 03.01.2020. 299€ 279€

 

Pladanje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pladanja
*SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) i ČAČKA (ŽELEZNIČKA STANICA) – DOPLATA 20 €;
KRAGUJEVCA (TRŽNI CENTAR RODA) – DOPLATA 15 € i NOVOG SADA (LOKOMOTIVA) – DOPLATA 10 €.
U SLUČAJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.
POPUSTI I DOPLATE:
• deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 10% od cene aranžmana,
• treda odrasla osoba ima popust 5%,
• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 90 € ( na upit ),
• doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana.

ARANŽMAN OBUHVATA:
• prevoz modernim turističkim autobusima (tv,klima,dvd),
• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
• jedno nodenje sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u okolini Verone u hotelu sa 3*,
• tri nodenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto) u Parizu u hotelu sa 2*sup,
• razgledanja i obilaske prema programu,
• usluge pratioca grupe tokom putovanja,
• usluge lokalnih vodiča,
• troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
• peronsku kartu za ulazak na BAS stanicu – 50 dinara po osobi ( plada se u agenciji ),
• fakultativne programe.
• međunarodno zdravstveno osiguranje: Za osobe do 19 godina – 721,00 dinara, od 19 do 70 godina 1.081,00 dinara i od 71 do 86
godina 2.162,00 dinara,

CENE FAKULTATIVNIH PROGRAMA (deca 2-12 godina ostvaruju popust):
• Vožnja brodom po Seni 15 € odrasli/ 10 € deca, dvorac Versaj 30 € odrasli/ 20 € deca, Diznilend 70 € odrasli/ 60 € deca.
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.
CENE NEKIH OD ULAZNICA ZA INDIVIDUALNE OBILASKE (podložne su promenama, popust za decu zavisi od institucije koja se
obilazi):
• Ajfelov toranj (tredi nivo) – 25 €, Muzej Luvr – 17 €
SMEŠTAJ U NAVEDENIM HOTELIMA ILI SLIČNIM:
• Hotel Nuovo Sole 3* se nalazi u okolini Verone. Svaka soba ima kupatilo, SATTV i klima uređaj. Više informacija o hotelu na
www.hotelnuovosole.com

• BB HOTEL PARIS Italie PORTE DE CHOISY 2* sup- Nalazi se nedaleko od biblioteke Francois Mitterrand, najvede nacionalne
biblioteke u Francuskoj. Od centra je udaljen nekoliko metro stanica. Sobe: kupatilo, TV, internet. Više informacija o hotelu na
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/paris-italie-porte-de-choisy.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo

Mogudi načini pladanja :
1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 20.04.2020. godine
3) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
4) Platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);
5) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mesečnih rata bez kamate.

Aranžman rađen na bazi minimum 40 plativih osoba.
Uz ovaj program važe opšti uslovi T.A. Plana Tours-a, licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.

NAPOMENA:
U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, organizator putovanja zadržava pravo korekcije cena, izmene
programa ili otkaza putovanja najkasnije 7 dana pre početka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o
programu putovanja.
Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Agencija ne snosi
odgovornost za nedobijanje vize i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim
uslovima. Organizator putovanja nije ovlašden i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Preporučuje se putnicima, državljanima R. Srbije, da se
informišu o uslovima ulaska u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemogude putniku ulaz na teritoriju
zemlje u koju putuju

Potvrda o garanciji putovanja:
Turistička agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se
prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i
programom putovanja, po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0047/2019 od 25.01.2019. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih
agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, Polisa broj 300060664 od 28.12.2017. izmenjena Aneksom br.1 od 29.01.2019.kojim je produženo trajanje Polise
osiguranja br.300060664 po istim uslovima do 01.10.2019.godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja,
odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, pisanim putem ili
telegramom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: [email protected]
Cenovnik br.1 od 02.10.2019.

 

Ovlašćeni subagent TA Acapuclo PIB105243088

Račun organizatora 205-29471-42