Apartmani San Giorgio nalaze se u jednom od najposećenijih letovališta u Grčkoj , Paraliji.

Udaljeni su 250 m od 10 km duge peščane plaže sa prelepim, čistim morem.

Od samog centra, gde su gostima na raspolaganju brojni kafići, barovi, restorani, taverne, butici, diskoteke, kao i parkovi i igrališta za najmlađu populaciju, apartmani su udaljeni 150 m.

Najbliži restoran od apartmana je udaljen 150 m.

Apartmani San Giorgio se nalaze preko puta supermarketa Lidl, na udaljenosti od samo 10 m, gde gosti mogu da se snabdevaju  po veoma povoljnim cenama.

Poseduju 53 dvokrevetna, trokrevetna i četvorokrevetna apartmana na prvom, drugom i trećem spratu, sa ukupno 142 ležaja.

Svi apartmani imaju kompletno opremljenu kuhinju sa svim potrebnim inventarom, rešo sa dve ringle, frižider, TV, kupatilo sa tuš kabinom, kao i terasu sa garniturom za sedenje.

Apartmani San Giorgio poseduju lift.

Imaju veoma lepo uređeno dvorište u kom se nalazi bazen sa suncobranima i ležaljkama koji su na raspolaganju svim gostima.

Posteljina se menja na svakih 5 dana.

Apartmani San Giorgio su pravi izbor za sve generacije. Svojim lepo uređenim dvorištem i apartmanima, kao i izuzetno ljubaznim osobljem učiniće Vaš odmor izvanrednim i nezaboravnim.

Za goste koji dolaze sopstvenim prevozom mogućnost parkinga je u okolini objekta.

 

 

1. ARANŢMAN OBUHVATA:
 Smeštaj u odabranim apartmanima na bazi najma za 10 noćenja/11 dana.
 Prevoz turistiĉkim autobusom (klima, DVD, TV, WC).
 Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja za vreme boravka na navedenoj destinaciji.
 Usluge pratioca grupe na navedenoj relaciji.
 Troškove organizacije aranžmana.
2. ARANŢMAN NE OBUHVATA:
1. Trošak povratne peronske karte za polaske iz Beograda.
 MeĊunarodno zdravstveno osiguranje za navedeni period a shodno cenovniku izabranog osiguranja.
 Boravišnu taksu u Republici Grĉkoj.
 Fakultativne izlete
 Individualne troškove.
3. POPUSTI:
 Deca od 2-12 godina ostvaruju popust 50% ukoliko dele ležaj i 30% ako koriste ležaj.
 Deca do 2 godine ne plaćaju smeštaj.
 Deca do 12 godina ostvaruju popust od 30% na autobuski prevoz.
 Deca od 2 -12 godina ostvaruju popust od 30% na smene sa zvezdicom.
 Za putnike koji zapocinju aranžman od Pojata do Vranja cena paket aranžmana se umanjuje za 10 Eur.
 Umanjenje za sopstveni prevoz iznosi 20 Eur.
4. DOPLATE:
 Za 1/1 STD doplata iznosi 70% od cene paket aranžmana u 1/2 STD.
 Klima ureĊaj se plaća po apartmanu i iznosi 3-5 Eur dnevno.
 Izbor sedišta u autobusu doplaćuje se 10 Eur po osobi.
 Sve promene po izdatoj Prijavi za putovanje naplaćuju se 10 Eur po Prijavi.
 Povratna peronska karta za polaske iz Beograda naplaćuje se 120,00 Rsd po osobi.
 Boravisna taksa se placa na licu mesta vlasnicima objekata za apartmanski smestaj 0,5 Eur po apartmanu.2. SMEŠTAJ:
U apartmanima I kategorije koji se nalaze u neposrednoj blizini plaže i centra Paralie.
Aranžman u apartmanima obuhvata smeštaj od 10 noći/13 dana u dvokrevetnim-šestokrevetnim apartmanima na bazi najma.
Dvokrevetni-ĉetvorokrevetni apartmani-tip studio (STD) u jednoj celini poseduju spavaću sobu sa odreĊenim brojem
ležajeva, kupatilo, terasu i kuhinju sa svim neophodnim inventarom. Ĉetvorokrevetni-šestokrevetni apartmani (APT) u
jednoj celini poseduju spavaću sobu sa kuhinjom i jednu odvojenu spavaću sobu, kupatilo i terasu dok ĉetvorokrevetnišestokrevetni
apartmani duplex (APD) poseduju dve odvojene spavaće sobe i zasebnu kuhinju sa neophodnim inventarom
kao i kupatilo i terasu.
Ĉistoću i higijenu, tokom boravka, održavaju sami korisnici. Posteljina, ćebad i kuhinjski inventar su sastavni deo inventara dok
peškire, sapun, toalet papir i druga sredstva za higijenu obezbeĊuju sami korisnici. Prilikom napuštanja apartmana, korisnici su
dužni da izbace smeće iz apartmana, oĉiste kuhinju i kuhinjski inventar.
Smeštaj u apartmane prvog dana boravka je od 16:00h a napuštanje apartmana poslednjeg dana boravka je do 09:00h.
3. AUTOBUSKI PREVOZ:
Turistiĉkim autobusom (klima, DVD, TV, WC) sa polaskom dan ranije od navedenih smena iz Beograda, sa autobuske stanice
BAS, peron broj 37 i 38 u 19:00 ĉasova i povratkom iz Paralie u 19:00 ĉasova po lokalnom vremenu poslednjeg dana navedenog
datuma u tabeli. Napomena: Vreme povratka autobusa sa destinacije podložno je promenama. O taĉnom vremenu polaska
autobusa neophodno je informisati se na dan povratka kod predstavnika agencije na datoj destinaciji.
 Cena povratne karte iz Beograda po osobi iznosi 60 Eur.
 Cena povratne karte za putnike koji putovanje zapocinju od Pojata do Vranja je 50 Eur.
U autobusu je zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih droga kao i upotreba WC-a. U sluĉaju nepoštovanja ovih
odredbi pratilac grupe će uskratiti dalji prevoz putniku. Sva sedišta su numerisana i agencija pravi raspored sedenja. Putnik će
prihvatiti bilo koje sedište koje mu dodeli agencija izuzev ako je putnik unapred platio izbor sedišta. Sva deca moraju imati svoje
sedište . Moguća prikljuĉenja i izlasci putnika su iskljuĉivo na datim stanicama u programu putovanja. Agencija odreĊuje mesta za
pauze i njihovu dužinu. U cenu karte je uraĉunata jedna putna torba do 20 kg, svaka naredna se doplaćuje.Upozoravaju se
putnici da je u Grĉku zabranjeno unošenje hrane i da im ista na granici može biti oduzeta uz naplatu kazne. Napomena: Putnici
se dovoze do smestajnog objekta, a gde to nije moguce dovoze se u neposrednu blizinu objekta maksimalne udaljenosti do
300m.
4. IZLETI:
Agencija organizuje fakultativne izlete koji se dogovaraju i plaćaju na licu mesta kod predstavnika agencije.
5. OSIGURANJE:
Za sve putnike agencija je obezbedila putno zdravstveno osiguranje tokom trajanja aranžmana u saradnji sa ovlašćenim
osiguravajućim društvom.
6. PLAĆANJE:
Aranžman je plativ u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na sledeći naĉin:
 Gotovinski, 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre poĉetka aranžmana.
 Odloženo ĉekovima graĊana, 30% prilikom rezervacije, ostatak deponovanjem ĉekova u jednakim meseĉnim ratama do
20.12.2019. godine bez uvećanja na ostatak duga. Mesto i datum na ĉekovima ispisati grafitnom olovkom.
 Odloženo administrativnom zabranom shodno Ugovoru sa Privrednim društvom i PIO fondom, akontacija 30% prilikom
rezervacije, ostatak do 20.12.2019.godine shodno izdatoj fakturi u jednakim meseĉnim ratama, bez uvećanja na ostatak
duga.
7. PROGRAM PUTOVANJA:
 1.dan : Polazak iz Beograda sa autobuske stanice BAS, peron broj 37 i 38 u 19:00 h dan ranije od datuma navedenih u
tabelama smeštaja. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.
 2-11. dan: Dolazak u mesto odredišta u prepodnevnim ĉasovima, smeštaj u apartmane do 16:00 h. Boravak u objektu na
bazi izabrane usluge.
 12 dan: Napuštanje objekta do 09:00 h, slobodno vreme. Polazak za Beograd iz Paralie u 19:00 ĉasova po lokalnom
vremenu poslednjeg dana navedenog datuma u tabeli. Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima.Napomena: Vreme
povratka autobusa sa destinacije podložno je promenama. O taĉnom vremenu polaska autobusa neophodno je informisati se
na dan povratka kod predstavnika agencije na datoj destinaciji.
 13 dan: Dolazak u Beograd u jutarnjim ĉasovima.
8. OPŠTI USLOVI:
 Putna dokumenta –Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se iskljuĉivo na državljane Republike Srbije.
Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike, državljane drugih država, na uslove koji važe za odredišnu ili
tranzitnu zemlju. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu. Službenik agencije organizatora nije
ovlašćen da utvrĊuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata već o tome vode raĉuna sami putnici. Maloletni putnici
prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Putnici koji putuju sopstvenim prevozom dužni su da podignu
Voucher u agenciji 7 dana pre poĉetka arnžmana.
 Predstavnik agencije- Predstavnik je obavezan da doĉeka i isprati putnike, održi info sastanak prvog dana boravka i obilazi
goste prema rasporedu koji je vidno istaknut na oglasnoj tabli u svakom objektu .
 Usmene ili bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom programu putovanja i Prijavi
za putovanje ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.
 Aranžman je raĊen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa
putovanja kao i otkaza aranžmana usled nepredviĊenih objektivnih okolnosti usled ĉega je obavezan obavestiti putnike
minimum 5 dana pre poĉetka aranžmana.
Mole se putnici da se pre zakljuĉenja Ugovora o putovanju upoznaju sa Opštim uslovima i programom putovanja organizatora turistiĉke
agencije Monix d.o.o. Beograd, licenca OTP br.60/2013.
Cenovnik: Br.1. od 24.10.2018. Grĉka – Paralia 1/2 (Leto 2019.godine, Aranţman od 10 noćenja).

Ovlašćeni subagent TA Acapulco PIB105243088

Račun organizatora 160-159955-70